Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky – od č.d. 1 po č.d. 9, od č.d. 12 po č.d. 26, od č.d. 103 po č.d. 119, od č.d. 121 po č.d. 126, od č.d. 130 po č.d. 133, od č.d. 135 po č.d. 152, č.d. 154, 155, od č.d. 157 po č.d. 162, č.d. 164, 165, od č.d. 167 po č.d. 171, č.d. 173,174,203,204, od č.d. 207 po č.d. 211, č.d. 325, 326, 328, 329, od č.d. 331 po č.d. 333, od č.d. 336 po č.d. 343, od č.d. 345 po č.d. 350, č.d. 352,354,355, od č.d. 357 po č.d. 359, č.d. 362, 363, od č.d. 366 po č.d. 368, č.d. 547, 550, 646

bude v termíne 28. apríl 2017 od 08.00 hod. do 13.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.