Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

v úseku od č.d. 44 po č.d. 47, č.d. 47, č.d.73, 74, v úseku od č.d. 370 po č.d. 377, v úseku od č.d. 417 po č.d. 428, v úseku od č.d. 430 po č.d. 437, v úseku od č.d. 439 po č.d. 441, v úseku od č.d. 443 po č.d. 445, v úseku od č.d. 459 po č.d. 473, č.d. 555

bude v termíne 28. marec 2017 od 7.40 hod. do 12.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.