Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

7. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

8. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

9. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

14. november 2017            od 7:20 hod. do 16:30 hod.

15. november 2017            od 7:20 hod. do 16:30 hod.