Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 17.07.2019 v čase od 7:20 hod do 18:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny v celej obci Smolník.