Základná škola s materskou školou v Smolníku oznamuje širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 8.00 hod. v priestoroch telocvične Základnej školy s materskou školou. V Rímsko-katolíckom kostole sa o 9.00 hod. bude pre žiakov konať slávnostná omša.

Mgr. Mikuláš Barna, riaditeľ školy