Oznamujeme širokej verejnosti, že prístupová cesta v časti obce Spálená Huta je dňom 22.12.2016 sprevádzkovaná.