Na Vodnej nádrži Palcmanská Maša sa pravdepodobne  naplnil celý retenčný priestor  a voda už začala pretekať cez bezpečnostný prepad vodnej nádrže, hoci v mernom profile Hnilca Stratená už došlo k poklesu hladiny z max. 163 cm na súčasných 150 cm,  doposiaľ bolo do Hnilca z VN prepúšťaných len 10 m3/s a tak sa postupne bude  prietok vody do Hnilca pod vodnou nádržou zvyšovať až na súčasnú úroveň prítoku do vodnej nádrže, čo je cca 35 m3/s a tým dôjde k nárastu výšky hladiny v toku Hnilec, predovšetkým u obcí Nálepkovo, Švedlár, Mníšek n.H, Helcmanovce.

Všetky obce upozorňujeme, aby venovali situácii na toku Hnilec veľkú pozornosť, pretože nevieme presne odhadnúť dopad nárastu prietoku na naše územie. Ostražitosť je potrebná aj u obcí na toku Hornád, kde je zatiaľ situácia na toku pod 1. SPA, ale hladina rastie.

Veríme, že nebude nutné zasahovať a už vôbec nebude potrebné vyhlasovať mimoriadnu situáciu (Zákon č. 42/1994 Z.z. a z. č. 387/2002).

 

Ing. Milan Turzák (vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Gelnica)