ZO SZZP v Smolníku oznamuje svojim členom a širokej verejnosti, že dňa 13.10.2016 organizuje autobusový zájazd do Noweho Targu. Cena cca 10,– €, čas odchodu bude upresnený. Záujemcovia sa môžu telefonicky nahlásiť p. Romančíkovi na t.č. 0903269603 do 7.10.2016.