UPOZORNENIE

Podľa VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na zber zmiešaného komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby 110 l a 120 l, ktoré sa po priblížení k autu strojovo vyprázdňujú.  Vzhľadom k špecifickosti našej obce ohľadne pobytu chalupárov bolo umožnené  použiť aj plastové vrecia, ktoré pracovníci Brantner Nova musia ručne vhadzovať do zberného auta. V poslednej dobe  sa  až o niekoľko desiatok  zvýšil počet zberu do vriec. Problémom je, že mnohé z nich  sú preťažené. /Niekedy aj odpadom určeným na separovanie/.  Pracovníci Brantner Nova nie sú povinní  preťažené vrecia zbierať a budú ich nechávať na mieste alebo  umožnia pôvodcovi tohto odpadu  vhodiť  preťažené vrece do zberného auta.

V Smolníku 19.6.2018 A.Kluknavská