Podporné pohrebné združenie v Smolníku oznamuje svojim členom, že dňa 18.2.2017 sa uskutoční Výročná členská schôdza v zasadačke Obecného úradu v Smolníku so začiatkom o 14.00 hodine. Zároveň sa bude vyberať inkaso za rok 2017 vo výške 15,– €. Tešíme sa na Vašu účasť !