Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020

Elektronická adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou : obecnyuradsmolnik@stonline.sk alebo matrikasmolnik@mail.t-com.sk .

Informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky : http://www.minv.sk/?nr20-posta2