Detský domov Štós hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto vo funkcii ekonóm – účtovník. V prípade záujmu sa môžu uchádzači informovať na tel. čísle Detského domova (055/4667177), prípadne bližšie informácie sú uvedené aj na internetovej stránke Detského domova Štós