O Z N A M

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom,

že dňa 04.10.2018 uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja

Výkup sa uskutoční:
od 14:20 do 14:50 hod. – pri Obecnom úrade

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón,
použitý jedlý rastlinný olej

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Za 1L oleja dostanete 1 ks toaletného papiera.
Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera.

UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme mokrý papier a papier v igelitových vreciach!
Olej vykupujeme v plastových fľašiach!

Ponúkaný tovar_brantner-cenník