Podporné pohrebné združenie v Smolníku oznamuje svojim členom, že dňa 17. marca 2018 sa uskutoční Výročná členská schôdza v Obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku so začiatkom o 14. 00 hodine. Zároveň sa bude vyberať inkaso za rok 2018.