Srdečne pozývame členov SZZP na Výročnú hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 13.02.2018 o 14.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin dom. Zároveň sa budú vyberať členské príspevky na rok 2018 vo výške 3,– €.

Ivan Romančík, predseda SZZP