Oznamujeme občanom, že dňa 2.7.2019 t.j. v utorok od 9,00 do 9,40 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9,00 hodine pri obecnom úrade.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať :

  • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
  • žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,
  • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v utorok od 9,00 do 9,40 hodiny.

Zároveň upozorňujeme, že iný odpad ako je vyššie uvedený,  pracovníci nepreberú !