V snahe o aktualizáciu miestnej podnikateľskej činnosti a poskytovaných služieb žiadame všetkých občanov so živnostenským oprávnením, ktorí chcú byť zverejnení na stránke obce a obcou propagovaní o predloženie:

  • kontaktných údajov spolu s predmetom podnikania (v prípade novovzniknutých prevádzok),
  • doplňujúcich informácií v prípade rozšírenia predmetu podnikania,
  • zánik podnikania, prípadne iné dôležité informácie súvisiace s predmetom podnikania.

Termín predloženia podkladov je do 30.06.2019 !