Obec Smolník, ako správca cintorína,  vyzýva príbuzných Anny Spišákovej 1893 – 1967, ktorej ľudské pozostatky sú uložené v hrobovom mieste č. 3/97 na verejnom cintoríne, aby upravili uvedené hrobové miesto alebo ho odstránili, pokiaľ nemajú záujem o jeho ďalší prenájom a to v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy.

 

Zverejnené :

na úradnej tabuli dňa 10.3.2017

na internetovej stránke obce Smolník 10.3.2017