Žiadame všetkých chovateľov psov, zvlášť v tomto období prázdnin, aby svojich psov nepúšťali svojvoľne sa pohybovať po verejnom priestranstve. Podľa VZN o držaní psov č. 18 zákaz voľného pohybu psov sa vzťahuje na celú obec.

V prípade, že pes z chovného priestoru opakovane uteká, žiadame majiteľov chovných priestorov o vykonanie účinných opatrení na zamedzenie takýchto prípadov.

Ďalej žiadame všetkých chovateľov, ktorí venčia svojich psov, aby odpratávali exkrementy.