Obec Smolník zabezpečuje pre obyvateľov obce a chalupárov širokú sieť možností legálneho nakladania s odpadmi, ktorého popis je zverejnený aj na webovej stránke obce. Napriek úsiliu obce sa v našom katastrálnom území objavujú  „čierne skládky“.  Zverejnené snímky vypovedajú o vzťahu niektorých z nás k životnému prostrediu a k nám ostatným, ktorí sa zapojili do systému  nakladania s odpadmi.

Za účelom vykonania opatrení na zamedzenie vzniku nových nelegálnych skládok,  žiadame občanov o pomoc pri odhaľovaní osôb, ktoré ich zakladajú.  Ak budú tieto osoby identifikované,  všetky náklady na sanáciu vzniknutej skládky nebude znášať obec, ale vinník.

Za spoluprácu ďakuje starosta obce Radoslav Dlugoš