Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 17.12.2019 o 9:30 hod sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9:30 pri obecnom úrade.

 

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:

  • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
  • žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,
  • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov, doniesli ich a odovzdali priamo pracovníkom zberového auta a nenechávali ich pred budovou obecného úradu, 

 z dôvodu, že občania prinášajú aj iný odpad ako vyššie uvedený !!!