Oznámenie o zbere drevného odpadu z orezov stromov a kríkov

V rámci Integrovaného systému nakladania s odpadmi obec Smolník bude mať zabezpečený veľkoobjemový kontajner na drevný odpad z orezov stromov a kríkov.

Miesto umiestnenia kontajnera bude na námestí v parku v mesiaci október/november, tak ako to bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch. Presný termín bude včas zverejnený.

Prosíme občanov, aby konáre pripravené k uloženiu do kontajnera boli v dĺžke cca 50 cm, drobné konáre zviazané alebo uložené vo vreci.  Do tohto kontajnera nesmie sa uložiť  žiadny iný odpad.