Oznamujeme širokej verejnosti, že v stredu 14.12.2016 od 8.15 do 9.15 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo na zber nebezpečných odpadov bude pristavené pri obecnom úrade. Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

  • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich
  • olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť
  • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami