Oznamujeme občanom, že v  stredu dňa 10.01.2018 od 10,00 – 10,40  sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené   pri obecnom úrade.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať:

  • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
  • žiarivky, výbojky, chemikálie v pôvodnom balení,
  • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 Odpady obsahujúce ortuť –ortuťové teplomery zberová spoločnosť neodoberie. Rozpúštadlá, riedidlá ale aj farby a laky musia byť v označenom originálnom obale, v opačnom prípade nebudú pracovníkmi odobrané.

 Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu v čase od 10,00 do 10,40 hod.