V nedeľu, 1. mája 2016 sa v Rímskokatolíckom kostole v Smolníku konala slávnostná bohoslužba – Poklona sv. Jozefa, robotníka, ktorej sa zúčastnili aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, členovia DHZ Smolník a hostia z baníckych spolkov z Rožňavy a Rudnian.