V nedeľu 30. apríla 2017 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny v Smolníku konala slávnostná bohoslužba – poklona sv. Jozefovi, robotníkovi, ktorého si aj baníci uctievali ako svojho spolupatróna a ochrancu. Slávnostnej bohoslužby sa zúčastnili aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, deti s insigniami a tiež členovia DHZ Smolník.