Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2010, t. j. v sobotu o 17.00 h v obradnej sieni Obecného úradu v Smolníku.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných komisií
  3. Správa o činnosti Baníckeho spolku a výkonného výboru v roku 2009
  4. Správa o hospodárení Baníckeho spolku v roku 2009
  5. Správa revíznej komisie za rok 2009
  6. Kalendárium na rok 2010
  7. Návrh rozpočtu na rok 2010
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver a občerstvenie

*Poznámka:  výber členského na rok 2010 sa uskutoční pri prezentácii

S pozdravom Zdar Boh!

Banícky spolok  BRATSTVO  SMOLNÍK –  Smolnícka Huta,
Obecný úrad, 055 66  Smolník 1
Smolník 18. januára 2010

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).