JANUÁR :   Zasadnutie výboru ZO, Príprava HČS, Hlásenie za 2. polrok 209, HČS-inkaso známok a kontrola preukazov
FEBRUÁR : Zasadanie výboru, Omša za živých a mŕtvych členov organizácie, Fašiangový večierok, Kúpanie Vrbov
MAREC
:  Zasadanie výboru, Príprava a výber rekondičných pobytov, Soľná jaskyňa Rožňava
APRÍL :Zasadanie výboru, Príprava hlásení, Príprava programu na Deň matiek, Dáma Prakovce, Zájazd Poľsko
MÁJ :   Zasadanie výboru, Rekondičný pobyt Michalovce-Šírava, Oslava Dňa matiek, Jarný pochod Volovec-2roč.-výzva Nálepovku JÚN :  Zasadanie výboru, Guláš v prírode-opekanie,Rekondičný pobyt-Šírava, termálne kúpalisko-Spišský hrad, Markušovský kaštieľ, Okresné športové dni-účasť
JÚL: Zasadanie výboru, Hlásenie na OR, Výlet- pešia túra-ružencová cesta Smolník-Štóska kaplnka 
AUGUST
:  Zasadanie výboru, Príprava projektu Strelecký deň (28.08. alebo 4.9.), Prechádzka po Náučnom chodníku – Smolnícka Píla  SEPTEMBER : Zasadanie výboru, Strelecký deň
OKTÓBER :  Zsadanie výboru, Oslavy-posedenie so seniormi, Hlásenia a inventerizácia majetku, Registrácia na 2%,
NOVEMBER : Zasadanie výboru, Seminár Kráčame vpred, Katarínsky večierok 
DECEMBER
: Zasadanie výboru, Nálepkovo – Náš deň, Jaklovce – stolný tenic, Slávnostné zasadnutie – záver roka

Počas celého roka budem sledovať jubileá našich členov, zúčastňovať sa okresných akcií a program budem aktuálne upravovať podľa záujmu a potrieb.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).