ZO SZZP v Smolníku usporiada dňa 04.09.2010 športovo – strelecký deň so začiatkom o 9.00 hod. na Jazere Úhorná. Prihlásiť sa môžete do 30.08.2010 pri p. Šenkýrovej a pri p. Romančíkovi. Doprava je zabezpečená Áviou ráno o 7.30 hod. a o 8.10 hod.,zraz bude pred  Tabakovou továrňou. Poplatok 3,– € sa bude vyberať pri prihlásení.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).