Pozvánka na medzinárodnú konferenciu a otvorenie expozície  –   Príbeh medi – Smolník

ktorá sa bude konať v dňoch 18. – 20. 12. 2020 v priestoroch Alžbetinho domu v Smolníku, pri príležitosti otvorenia expozície, ktorá je prvou etapou rovnomenného projektu banského turizmu v historickom kráľovskom banskom meste Smolník. Konferencia s prehliadkou expozície: 17.12.2020

Garanciu nad konferenciou prevzali:

Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník,

Dr.h.c. Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan Fakulty BERG, TU Košice

Dr.h.c. Prof. Dr. Carsten Drebenstedt, TU Bergakademie Freiberg, Nemecko

Autori expozície              

Prof.h.c., Dr.h.c. Prof. Dr. Pavol Rybár, TU Bergakademie Freiberg, Nemecko

RNDr. Karol Weis, PhD., UMB, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, PhD. UMB, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica

a občianske združenie GeoTour, Košice

Sponzori konferencie a expozície

Finančná podpora:             

  GeoTour o.z.

Nefinančná podpora: Fakulta BERG TU Košice, Obec Smolník, Lesy Smolník, s.r.o. a občania obce Smolník – Artur Alójzy Nitkowski,  Ing. Lucia Zmijová, Ing.Ladislav Macko, Ing.Štefan Franko

Organizátori medzinárodnej konferencie Príbeh medi – Smolník si vyhradzujú právo preloženia termínu v prípade, ak si to situácia s COVID 19 vyžiada.