Výbor ZO SZZP v Smolníku pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 17.3.2015 o 14.30 hod.       Miesto konania : Alžbetin dom

Na VČS sa bude vyberať poplatok vo výške 3,– € na členské známky.

Výbor ZO SZZP Smolník

 


 ZO DHZ v Smolníku pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21.03.2015(sobota) o 14.00 hodine v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom. Žiadame členov, aby prišli v požiarnických uniformách a priniesli si so sebou členské preukazy a finančné prostriedky na členský príspevok 3,– € .

 Marián Starovecký, veliteľ DHZ Smolník