V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník

v úseku od č.d 40 po č.d.42  bude v termíne  16. február 2015 od 8.10 hod. do 16.30 hod.

v úseku od č.d 40 po č.d.42  bude v termíne  17. február 2015 od 8.00 hod. do 16.30 hod.

v úseku od č. d. 36 po č.d. 39, č.d. 42, v úseku od č.d. 3 po č.d. 9, v úseku od č.d. 360 po č.d. 368, č.d. 114, č.d. 115, č.d. 548  bude v termíne 18. február 2015  od 7.30 hod. do 16.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.