Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle patričných ustanovení oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia pre odberné miesta :

Smolník, č.d. 382, 387 – 394

11. september 2014 od 7.30 hod. do 17.30 hod, 18. september 2014 od 7.00 hod.do 18.30 hod., 19. september 2014 od 6.40 hod. do 18.30 hod.