Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad oznamuje širokej verejnosti, že dnes v sobotu 7.4.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v celej obci z dôvodu poruchy, až do jej odstránenia.

Rozvoz pitnej vody bude v priebehu dňa zabezpečovaný prostredníctvom cisterny, ktorá je už v obci a bude k dispozícii pre občanov až do odstránenia poruchy.