Dňa 3. mája 2018 sa v Aule Teologickej fakulty v Košiciach konala prezentácia knihy : „Kardinál Jozef Tomko – Život v službe evanjelia“ na ktorú dostal pozvanie aj starosta našej obce p. Radoslav Dlugoš, prezentácie sa zúčastnil aj vdp. CSILic. Jozef Spišák.  Pri osobnom stretnutí s Mons. Tomkom starosta obce odovzdal pozdrav v mene všetkých veriacich našej obce a touto cestou odovzdáva všetkým veriacim z našej farnosti a z farnosti Smolnícka Huta apoštolské požehnanie od pápeža Františka a tiež osobné požehnania aj od košického arcibiskupa – metropolitu  Mons. Bernarda Bobera a nášho rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika.