Vážení spoluobčania!

Z vrúcneho srdca by som sa Vám chcel poďakovať  za to, že ste mi v komunálnych voľbách 2018 opäť prejavili  svoju dôveru.

Vašim ÁNO sa spolu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom stávame správcami Vašej dôvery a to obdobie nasledujúcich štyroch rokov.

O dôvere toho človek počúva mnoho, pre mňa je dôležité poznanie, že dôvera je krehká a akákoľvek manipulácia s ňou jej dokáže nezvratne ublížiť.

Volebný mandát nám zverený, nás teda nie len zaväzuje, ale vytyčuje nám to pravé posolstvo- neublížiť Vašej dôvere.

Práca, ktorú budeme vykonávať, bude vychádzať z našich plných síl, budeme ochotní bojovať na doraz a ak nebudeme vládať, tak  pridáme.

Budeme chápať potrebu odosobnenia a za nevyhnutnosť považovať vzájomnú spoluprácu, ktorá bude realizovateľná  v momente, keď sa vyrovnajú hranice medzi pomyselnými  súperiacimi tábormi. Verím, že nám v tom pomôže pokora, ktorá patrí medzi jednu z najvzácnejších cností v živote človeka.

Chceme počúvať Váš hlas, chceme aby boli Vaše myšlienky  inšpiráciou pri samotnom procese progresu obce.

Potrebujeme, aby ste boli našou súčasťou, my sa chceme stať tou Vašou.

Nebojte sa hovoriť nahlas, nebojte sa hovoriť verejne a otvorene.

Apelujem nato, že to my sme sa stali Vašimi služobníkmi, nie naopak.

Spájajme sa- spájajme naše záujmy a pozerajme pritom na jeden spoločný cieľ, ktorý je nám drahý a to vytváranie takej obce, ktorá bude dávať pocit domova, bezpečia. Skúsme malými krokmi prinavracať Smolníku to, čo si zaslúži- dedinku, ktorá bude inšpiráciou.

Verím, že spoločnými silami a jedine tými, to zvládneme.

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník