Oznamuje občanom, že lístie a orezky zo stromov a kríkov zo svojich záhrad môžu uložiť do veľkoobjemového kontajnera, ktorý je dočasne pristavený v parku na námestí.

Žiadame občanov, aby biologický odpad ukladali do kontajnera bez obalov, orezky zo stromov a kríkov by mali byť v dĺžke cca 30 cm.