Stručne z dejín rímsko-katolíckej cirkvi v Smolníku.

 

Banskú obec Smolník osídlili v 13. storočí Nemci z Gelnice. Na mieste dnešného kostola stál prvý kostol v r.1332, v roku 1521 bola prevedená prestavba klenby a lode. Renovácia bola prevedená aj v r.1666. Od tohto dátumu často menil majiteľov až po rok 1709, kedy ho získali katolíci. V r. 1800 bol zničený veľkým požiarom a v r. 1801 ho spravuje rímsko-katolícke kresťanstvo. V roku 1905 následným požiarom bola zničená výzdoba kostola, strecha a kostolná veža.Hlavný oltár pochádza z r. l805 s výjavom sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky kostola.Rekonštrukcia bočných malieb, vrchnej klenby ,obrazu ružencovej P. Márie a bočných oltárikov bola dokončená v r. 2007 maliarmi zo Zavara /TT/ a pozdejšie o rok obnova technického stavu orgánu na chóre. V r. 2010 po veternej smršti bola  čiastočne opravená strecha z plechovej krytiny. V súčasnosti z príčin havarijného stavu chceme opraviť 310m štvorcových a postupne aj ďalšie časti strechy kostola, so súhlasom Pamiatkostavu a podpory Biskupského úradu v Rožňave. Dnes sa hlási k rímsko-katolíckej cirkvi asi 40% žijúcich obyvateľov obce. V obci žije približne 1200 obyvateľov. Ostatní občania sú evanjelického a grego-katolíckeho vyznania a bez vyznania. Cez obec prechádza gotická cesta, ktorá prepája Gemer so stredným Spišom.Podľa priloženej prílohy predkladáme zoznam veriacich, ktorí darujú finančné prostriedky.Tento zoznam je aktualizovaný a bude následne doplňovaný k nahliadnutiu.Strechu kostola podľa výberového konania dostala fi Marcus Petersen a prvá časť opravy započne v novembri 2011 a zostávajúce časti po zimnom období podľa finančných prostriedkov. Preto sa obraciame na rodákov z obce, jej bývalých obyvateľov, podnikateľskú oblasť o možnosť zaslania finančných prostriedkov na účet v Slovenskej sporiteľni 0523914047/0900 a miestnych obyvateľov a sympatizantov o hotovosť finančných prostriedkov na farskú radu v Smolníku. O dávnej minulosti kostola svedčí aj prístavba zvonice /zvony Urban, Katarína/,slávnostné banícke kroje a znaky banských cechov, ktoré sú využívané k odpustovej slávnosti sv. Kataríny( 25.11.) za účasti historických zástav, zvykov a obyčajov.Správcom farnosti dnes je Mgr. Miloš Gazdík, orgán: Mgr. Milan Mihalik, kostolník :p.Štefan Mihalik, kurátorom p .Anton Pohly a farská rada :Ing. Fritsch Ján, Mudr. H.Sopková,p.Franko Hubert, p.Bajs Matej, Mgr. Ján Jašš, p.Palaščák Pavol.

Mgr. Jašš Ján

Zoznam darcov

Comments (1)

 • Ujpál László

  Gratulálok a templom restaurálásáért fáradozóknak!
  A nevek között olvasom Pohly Antal kurátorét. A dédnagyapám Szomolnok hután született
  1863 május 15-én,szintén Pohly Antal volt a neve, apja: Pohly Ignác, anyja:Pachmajer
  Veronika volt.Miskolcon, Diósgyőr-vasgyárban is dolgozott,és itt nősült meg 1887-ben,
  majd később Zlatno-n telepedett le,mert a Pohorela-masa vasgyárban vezetői állást kapott.Szeretném felvenni a kapcsolatot Szomolnokon vagy Szomolnokhután ma is élő Pohly-val!E-mail:ujpallaszlo@freemail.hu Mail:Ujpál László 3532 Miakolc,Szabadság u.53

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).