Obec Smolník podala žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR v rámci výzvy : Podpora rozvoja športu na rok 2018   a 7.5.2018 nám bola  schválená finančná podpora vo výške 8.500,– € na výstavbu detského ihriska .