Činnosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých za rok 2009

Dňa 29.1.2009 sa konala hodnotiaca členská schôdza našej organizácie, na ktorej sme schválili plán práce na rok 2009 a podľa tohto plánu sme po celý rok pracovali.Začiatkom každého mesiaca sme mali zasadnutie výboru a podľa potreby a náročnosti programu aj viac krát. V januári sme vypracovali hlásenia pre OR za 4/4 2008 a pripravili sme hodnotiacu členskú schôdzu.Vo februári sme mali už tradičný „Fašiangový večierok“ s večerou aj s maskami v reštaurácii Alžbetin dom.V marci sme boli navštíviť našich dlhodobo chorých, pani Leitnerovú a Stanka Imricha.2. apríla sme absolvovali výlet do Poľska. Tiež sme sa zúčastnili okresnej konferencie SZZP v Gelnici.V sobotu 16. mája skupina našich zdatnejších členov absolvovala jarný pochod na „Volovec“, pri ktorom nám pomohli Lesy Smolník tým, že nám poskytli Áviu, ktorou sme sa vyviezli do sedla Pačanského kopca a odtiaľ sme šli až na Volovec. Pri chate sme si upiekli slaninu, klobásy a po občerstvení a krátkom oddychu sme zostúpili dlhou dolinou až do Rožňavy, domov sme prišli unavení, ale plní zážitkov.Naša skupina „Nádej“ pripravila program s ktorým vystúpila na oslavách „Dňa matiek“ , ktoré organizovala obec.V mesiaci jún sme usporiadali okresné športové hry v objekte ZŠ v Smolníku. Vedenie školy nám vyšlo maximálne v ústrety, poskytli nám priestory, športové náradie, kuchárky nám uvarili dobrý obed. Naša organizácia obsadila niekoľko prvých miest v súťaži jednotlivcov a ako družstvo sme obsadili 1. miesto. Naša vďaka patrí vedeniu školy ako aj obci.V júli sme si urobili výlet na „Kežmarské výstavné trhy“ a zúčastnili sme sa otvorenia letnej sezóny na Jazere Úhorná v súťaži vo varení gulášu, kde sme obsadili 2. miesto.V auguste sme sa zúčastnili okresnej akcie : „Slnko svieti i nám“, ktorú každoročne pripravuje ZO Helcmanovce pre postihnuté detí z celého okresu.5. septembra naša základná organizácia pripravila okresnú akciu „Strelecký deň“ na Jazere Úhorná. Bol to náročný deň, nakoľko nám počasie neprialo, bolo chladno a pršalo. Nakoniec sme to zvládli a po súťaži sme mali dobrý obed v novootvorenej reštaurácii „Vodnár“, kde sme si na záver aj zaspievali.V októbri skupina „Nádej“ vystúpila na obecnej oslave „Mesiac úcty k starším“ a tiež sme pripravili pre našich 19 členov nad 75 rokov posedenie s občerstvením, na ktoré nám žiaľ, ani na pozvánky neprišli všetci.V novembri sme sa zúčastnili seminára „Kráčame vpred“ v Mníšku nad Hnilcom a usporiadali sme „Katarínsky večierok“ so živou hudbou a večerou. Večierok sa vydaril, všetci sme sa výborne zabávali a zabudli na všetky zdravotné problémy. Rok sme ukončili 17. decembra okresnou akciou „Náš deň“ v Nálepkove. Počas roka sme sledovali jubileá našich členov, osobne sme blahoželali      80–siatnikom. 25 členov našej základnej organizácie sa zúčastnilo v priebehu roka na štyroch rekondičných pobytoch v Turčianskych Tepliciach. Mnohé naplánované akcie sa neuskutočnili pre nezáujem členov. Štvrťročne sme vypracovávali hlásenia na okresnú radu o stave činnosti v našej základnej organizácii. Na záver chcem poďakovať celému výboru, ktorý pracoval počas celého roka, podľa schváleného plánu činnosti. Ďakujem členom skupiny Nádej za ich činnosť a programy, ktoré pripravovali.Ďakujem našim členom – športovcom, ktorí nás úspešne reprezentovali na športových akciách.Ďakujem našim sponzorom, ktorí nám dali 2 % z daní, obecným úradom za ich podporu a tiež Obecným lesom v Smolníku ako aj vedeniu ZŠ s MŠ v Smolníku za pomoc pri našich akciách.

Širillová Mária

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).