V utorok 5. decembra 2017 nás opäť po roku navštívil sv. Mikuláš, ktorý spolu so svojimi anjelikmi v Rímskokatolíckom kostole o 18.00 hodine  potešil všetkých prítomných, predovšetkým našich najmenších. V úvode vdp. Mgr. Martin Keruľ porozprával zaujímavé historické fakty o sv. Mikulášovi a potom už dostali priestor prítomné detičky, aby sv. Mikulášovi predniesli básničku, alebo zaspievali pesničku, samozrejme, sladká odmena nechýbala. Potom všetci spoločne rozsvietili vianočný stromček na námestí, ktorý nám bude spolu s Adventným vencom a zapálenými sviečkami spríjemňovať tohtoročné Adventné obdobie. Príjemné a pokojné predvianočné obdobie všetkým!                                                                                                              hč