V sobotu 02. júla 2016 sa na Jazere Úhorná konal už 8. ročník súťaže vo varení gulášu TAJCH TAG 2016. Počasie, ktoré sme si “objednali” už mesiac pred akciou nás nesklamalo ani tohto roku, pre všetkých súťažiacich, ako aj návštevníkov bol pripravený zaujímavý program počas celého dňa – hudobná skupina Motýľ, p. Ján Kőnig, ľudová hudba Čačina, korálkovanie, maľovanie na tvár, trampolína, nafukovacia atrakcia, cukrová vata – záruka pekných a veselých chvíľ… Súťaže sa zúčastnilo 19 družstiev a porota spomedzi úžasných gulášov, ktoré boli skutočným kulinárskym umením vyhodnotila guláš tímu “Ohurňane”, ako ten najlepší ! Všetky družstvá, ktoré sa zúčastnili súťaže vo varení gulášu dostali pri vyhodnotení, ako to už pri nás býva zvykom, okrem vecných cien aj pamätný list a drevnú medailu.  Nechýbal ani volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili družstvá zo Smolníka, Úhornej a zo Švedlára. Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že aj 8. ročník TAJCH TAG-u bol dňom stretnutí známych ľudí, dňom oddychu, zábavy, športu a dobrej nálady v lone našej prekrásnej prírody.                   H.Č.