V sobotu ráno, 01. júla2017 sme sa zobudili do daždivého dňa… Keďže sa tohto roku konal už 9. ročník  TAJCH TAG-u a organizovať túto akciu v prvú júlovú sobotu sa už stalo tradíciou, tak sme s nádejou od skorého ráno očakávali, že dažďové kvapky sa vytratia niekde ďaleko. Aj napriek intenzívnemu dažďu a skutočne zlým poveternostným podmienkam sa do majstrovstiev vo varení gulášu prihlásilo 13 družstiev, čo nás všetkých veľmi potešilo. Tohto roku sme nemohli pre deti pripraviť sľúbenú trampolínu, ani nafukovaciu atrakciu, ale náš pán kúzelník a maľovanie na tvár od našich “šikovníc”  predsa len vyčarili úsmev na tvárach našich detí. Asi sa to zapáčilo aj slniečku a naša stará známa a osvedčená veta : … “Keď anjeli idú na výlet,  svieti slnko”…  zafungovala aj na tohtoročnom Tajch Tag-u a vyhodnotenie už prebiehalo za asistencie slnečných lúčov a modrej oblohy. Porota po ochutnaní všetkých gulášov a dôslednom zvážení “chuťových aspektov ” rozhodla, že 3. miesto patrilo tímu “Alžbetin dom”, na druhom mieste sa umiestnil tím “B-12” a najlepší guláš uvaril tím “E GORGO Lazana”. Vecné odmeny a tradičné drevené upomienkové medaily s logom kuchára určite  všetkých potešili. O dobrú náladu sa počas celého dňa starala skupina Motýľ, ĽH FS Čačina, country skupina Kamélie z Gelnice a pán Ján Kőnig. Našu akciu prišiel osobne podporiť aj pán starosta z Margecian a poslanec VÚC Košice Ing. Igor Petrík a pozval všetkých našich troch víťazov na obdobnú súťaž do Margecian. Sme veľmi radi, že aj napriek rannému zlému počasiu sa akcia vydarila, že opäť úsmev, dobrá nálada, hudba,  smiech, chutné guláše a radosť zo vzájomných stretnutí prítomných bola hlavnou devízou tejto akcie.

VĎAKA patrí všetkým, ktorí mali práve na tomto svoj podiel …    na priložených fotografiách uvidíte, že to bolo skutočne tak !                              h.č.