Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica OZNAMUJE, že Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej na účely prídavku na dieťa na školský rok 2014/2015 pre študentov stredných alebo vysokých škôl (ročník 1998 a staršie) nebude ÚPSVaR Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica zasielať oprávneným osobám na adresu trvalého bydliska.

Potvrdenie si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Smolníku, alebo si ho môžete vytlačiť z priloženej prílohy :

Potvrdenie