Obec Smolník
Obec Smolníkoficiálne webové stránky

VZN – dokumenty

Návrh VZN obce Smolník č.59/2024

Návrh VZN č.59- 2024 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Smolník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 577,21 kB
Vložené: 28. 3. 2024

Všeobecné záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja

Všeobecné záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB
Vložené: 22. 1. 2024

VZN č.58/2023

VZN č. 58 dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,68 kB
Vložené: 18. 12. 2023

VZN č.57/2023

VZN č. 57.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,1 kB
Vložené: 15. 1. 2024

VZN č. 56/2023

VZN č. 56.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,01 kB
Vložené: 15. 1. 2024

Návrh VZN č. 58

VZN návrh 58.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,71 kB
Vložené: 24. 11. 2023

Návrh VZN obce Smolník č.57/2023

NÁVRH VZN obce Smolník č.572023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,85 kB
Vložené: 22. 9. 2023

Návrh VZN obce Smolník č.56/2023

NÁVRH VZN obce Smolník č.562023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,94 kB
Vložené: 22. 9. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023

VZN_4_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Vložené: 18. 7. 2023

VZN KSK č.2/2022

VZN_č _2-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Vložené: 13. 1. 2023

VZN KSK č.1/2022

VZN_č _1-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 809,72 kB
Vložené: 13. 1. 2023

VZN č.55/2022

VZN č 55.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,86 kB
Vložené: 19. 12. 2022

Dodatok č.2/2022 k VZN č.51

Dodatok č 2 k VZN č 51.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,14 kB
Vložené: 19. 12. 2022

Návrh Všeobecne záväzne nariadenie č. 55/2022

Návrh VZN č. 55.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,88 kB
Vložené: 1. 12. 2022

Návrh Dodatok č.2/2022

Návrh Dodatok č 2 k VZN č 51 (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,1 kB
Vložené: 30. 11. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolník č. 54/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,99 kB
Vložené: 25. 7. 2022

Návrh VZN obce Smolník

Návrh VZN obce Smolník .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,59 kB
Vložené: 11. 7. 2022

VZN č.17-2021

VZN č 17-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,71 kB
Vložené: 22. 12. 2021

Všeobecne záväzne nariadenie č. 53/2021

VZN č. 53.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,59 kB
Vložené: 27. 10. 2021

Všeobecne záväzne nariadenie č. 52/2021

VZN č. 52.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,88 kB
Vložené: 27. 10. 2021

Návrh VZN č. 53/2021

Všeobecne záväzné nariadenie-strava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,8 kB
Vložené: 25. 8. 2021

Návrh VZN č. 52/2021

všeobecne záväzné nariadenie - MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 626,39 kB
Vložené: 25. 8. 2021

VZN č. 40/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník

VZN-č.-40.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 84 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

rozhodnutie118.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,93 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN č. 42/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou v čase jej nedostatku na území obce Smolník

VZN-č.42-z-2015-o-spôsobe-náhradného-zásobovania-pitnou-vodou-v-čase-jej-nedostatku-na-území-obce-Smolník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,11 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Doplnok č. 3 k VZN č. 30/2007 Trhový poriadok

Doplnok-č.3-k-VZN-č.30-z-2007-Trhový-poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,81 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN-č.-44-2016

VZN-č.-44-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 714,85 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN-č.-43-2016

VZN-č.-43-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,1 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN-45-2017

VZN-45-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1010,63 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN č.43/2016 o organizácii miestneho referenda

VZN_c43.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,07 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh-VZN-č.45

Návrh-VZN-č.45.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1006,89 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh-VZN-č.44

Návrh-VZN-č.44.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Vložené: 19. 2. 2021

Doplnok-č.1-k-VZN-č.37

Doplnok-č.1-k-VZN-č.37.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,95 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Dodatok-č.-2-k-VZN-č.39-2012

Dodatok-č.-2-k-VZN-č.39-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,09 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Dodatok-c.1-k-VZN-442016

Dodatok-c.1-k-VZN-442016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,96 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Dodatok-č.1-k-VZN-44-2016

Dodatok-č.1-k-VZN-44-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,07 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 39 o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení

Návrh-Dodatku-č.-3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,47 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č.51 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh-Doplnku-č.1-k-VZN-č.51.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,37 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č.44/2016

Dodatok-č.2-k-VZN-o-nakladaní-s-odpadmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,48 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Prílohy-k-VZN-č.-51-1

Prílohy-k-VZN-č.-51-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,77 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN 48/2018

VZN-o-umiestňovaní-volebných-plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,97 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN-obce-Smolník-o-určení-výšky-príspevku

VZN-obce-Smolník-o-určení-výšky-príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,62 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN č. 46/2017

VZN-c.442017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 677,33 kB
Vložené: 19. 2. 2021

VZN č. 51 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolník

VZN-č.51.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,32 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh VZN č.49

VZN-č.49-Prevádzkový-poriadok-MI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,42 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový-poriadok-MI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,1 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh VZN č. 47/2017

Návrh-VZN-č.472017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,5 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO na pripomienkovanie

návrh-VZN-č.51-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,85 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh-rozpočtu-2021-výdaje

Návrh-rozpočtu-2021-výdaje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,93 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh-rozpočtu-2021-príjmy

Návrh-rozpočtu-2021-príjmy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,24 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Návrh-Komunitný plán sociálnych služieb obce Smolník 2019-2023

Návrh-Priority-Komunitného-plánu-obce-Smolník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,16 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Doplnok č.1 k VZN č.51

Návrh-Doplnku-č.1-k-VZN-č.51.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,61 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 39/2012 obce Smolník

Doplnok-č.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,44 kB
Vložené: 19. 2. 2021

Dodatok-č.2-k-VZN-o-nakladaní-s-odpadmi

Dodatok-č.2-k-VZN-o-nakladaní-s-odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,53 kB
Vložené: 19. 2. 2021

úrad

Projekt

Európska Únia Kohézny fond

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA

Kompostáreň v obci Smolník 

Voľný čas na Jazere Smolník

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze


google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Slovenská banská cesta

vodná nádrž

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:41

Slnko zapadá:19:31

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste.

Voľný čas na Tajchu Smolník

Voľný čas na Jazere Smolník

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 4. 2024
mierny dážď 11 °C 5 °C
streda 17. 4. slabý dážď 12/3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 9/2 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 9/0 °C

Odpady

Odpady

Alžbetin Dom

Alžbetin dom