Vážení a milí spoluobčania, milí návštevníci a priatelia našej obce !

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým zaželal príjemné, pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky. Prežite ich v kruhu svojich blízkych v zdraví, šťastí, láske a porozumení. Nech s jarnou prebúdzajúcou sa prírodou vchádza do našich príbytkov radosť, úsmev, pokoj v duši, optimizmus, vzájomná úcta a spolupatričnosť a to nielen v tieto sviatočné, ale aj všedné dni !

                                                      S úctou,

                                                                                           Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník