VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANIA  !

 

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prichádza čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vchádza do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Všetci cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no zo všetkého najviac cítime vôňu domova.

Dovoľte mi moji milí spoluobčania, aby som Vám všetkým zaželala krásne, pokojné a požehnané Vianoce plné zdravia, lásky a pohody v kruhu Vašich najmilších, prežívajte Vianoce s úsmevom, v pokoji a pokore.

 

S úctou Vaša starostka

PhDr. Margita Brutovská

Prečítajte si najnovšie číslo Smolníckych Novín

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).