Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Dovoľujeme si osloviť Vás aj týmto spôsobom, v dnešnej dobe tak veľmi populárnym –  prostredníctvom internetu, nakoľko táto forma komunikácie je veľmi dôležitá a určite aj nevyhnutná.

Obec Smolník má od mesiaca október 2009 oficiálnu web stránku pod názvom : www.smolnik.sk, kde Vám chceme poskytnúť všetky informácie, aktivity, ktoré sú v našej obci. Máme v tomto smere určitú predstavu, ktorú chceme postupne realizovať. Ak sa pozriete na stránku a jej jednotlivé sekcie, nájdete tam napr. sekciu knižnica a obecné zastupiteľstvo.

V časti, ktorá bude venovaná knižnici, Vás chceme informovať o všetkých novinkách, ktoré sa udiali v knižnici za posledné obdobie a môžeme Vás ubezpečiť, že toho nebolo málo. V časti, ktorá bude venovaná obecnému zastupiteľstvu, Vás budeme pravidelne informovať o zasadnutiach obecného zastupiteľstva, práve v tejto rubrike chceme zverejňovať všetky informácie, aby bola celá široká verejnosť informovaná o práci a aktivitách obce. Radi uvítame všetky Vaše pripomienky, návrhy, námety aj sťažnosti, ktoré budeme riešiť v samostatnej rubrike. Na všetky pripomienky budeme samozrejme reagovať a odpovedať.

Ak je to možné, buďte trošku zhovievaví a trpezliví, ak sa vyskytne nejaký problém na stránke, budeme sa ho snažiť promptne riešiť Chceme Vás tiež upozorniť, že stránka smolnik.gl.mesto.sk nie je spravovaná obcou Smolník. Sme presvedčení, že vzájomnou aktívnou komunikáciou na tejto stránke prispejeme k zlepšeniu vzájomných vzťahov v tejto obci a zabránime rôznym negatívnym postojom a dezinformáciám.

S úctou
Vaša obec

Comments (1)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).