Vo štvrtok, 05. apríla 2018 sa bude v našom Gelnickom okrese – v Prakovciach, konať výjazdové rokovanie vlády SR. Obec Smolník v zastúpení starostom obce Radoslavom Dlugošom  žiada vládu SR o finančnú podporu na realizáciu týchto projektov :

Rekonštrukcia a výstavba futbalovej infraštruktúry, ktorá bude spojená s výchovu a vzdelávaním detí a žiakov s nadaním v školách v zmysle § 103, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zameraním na rozvoj športového nadania – spádová oblasť celej Hnileckej doliny – športová trieda.

  • a) podklad pod umelý trávnik – povrch zabezpečí športový klub
  • b) oplotenie areálu s osvetlením, výstava šatní, zázemia a detské ihrisko                                                                                      150.000,– €

Infraštruktúra pre šport a rekreáciu – oddychová zóna Smolnícky Tajch (Úhornianske jazero)

  • plážové volejbalové ihrisko                                                                                            9.000,– €
  • multifunkčné ihrisko (antuka) volejbal, nohejbal, tenis                                        12.000,– €
  • detská zóna – ihrisko                                                                                                      20.000,– €
  • ležadlá, slnečníky, potreby pre vodné športy                                                             5.000,– €

 

Obecný rozhlas – rozhlasová ústredňa, 40 ks zvukových zariadení                    33.000,– €

 

Oprava obecných cestných komunikácií a mostov                                                   80. 000,– €

 

Štiepacia linka na výrobu a prípravu palivového dreva+ malé multifunkčné auto

(vytvorenie 4 nových pracovných miest)                                                                     35.000,– €

 

Linka na výrobu betónových prefabrikátov

(vytvorenie 4 nových pracovných miest)                                                                       35. 000,– €