Obec Smolník sa zapojila do výzvy úradu vlády Slovenskej republiky

“Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018”

podprogram č. 2 : výstavba detských ihrísk.

Kde bola žiadosť obce komisiou odporučená

http://www.sport.vlada.gov.sk/data/files/7207.pdf

Na základe tohto odporučenia bolo vyhlásené verejné obstarávanie.

Po úspešnom schválení celého procesu verejného obstarávania úradom vlády, ktoré práve prebieha, bude v areáli materskej školy vybudované detské ihrisko.

[rl_gallery id=”11173″]